1. כללי

האתר הינו בבעלות המותג NadNed .(להלן: המותג).

תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין המותג לבין כל חברה ו/או אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו (כל אחד מהם להלן: “המשתמש”).

השימוש באתר המותג מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

המותג שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, להוסיף או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.

הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד.

מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה, מוסכם ומובהר כי החברה תעשה את מירב המאמצים כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות המשקפות את המציאות ככל הניתן וכי המידע המופיע באתר יהיה מדויק ככל הניתן. יחד עם זאת, עלולים להופיע בו בתום לב אי דיוקים מסוימים או טעויות והחברה לא תישא באחריות הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

המותג אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.

החברה רשאית להציע באתר מבצעים והטבות וכמו כן, רשאית בכל עת להפסיק אותם ללא כל צורך בהודעה מוקדמת.

הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל.

האתר נועד אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש מוגבל למטרות מכירת וקניית פריטים באמצעותו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג מוצר כלשהו אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהמותג.

2. כשירות משפטית

כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: “הלקוח“) מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו.

הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין בישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית משפט המחוזי בתל אביב.

3. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות/ סודיות

לכבד את פרטיותו וסודיותו של הלקוח שלנו הוא בראש חשיבות החברה.

כחלק מתהליך הרכישה, הרשמה למועדון הלקוחות של NadNed ומעצם הגלישה באתר, הלקוח יתבקש למסור מידע אישי שלו. NadNed נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ולהגן ככל הניתן על סודיות המידע האישי של לקוחותיה וכן מתחייבת לעשות שימוש במידע זה לצרכים פרטיים בלבד, לרבות (אך לא רק) לשם אספקת הפריטים ללקוחות, עדכונים דיוור פרסומות ומידע שיווקי של החברה במידה והלקוח אישר זאת, יצירת קשר עם המשתמשים ועוד.

בעצם הרישום לאתר, מסכים הלקוח להצטרפותו למועדון הלקוחות של NadNed וכי פרטיו האישיים ישמרו במאגרי החברה ויעשה בהם שימוש על פי המפורט בתקנון.

אתר החברה הינו מאובטח באופן שבו פרטי כרטיסי האשראי המוזנים באתר לצורך ביצוע רכישה מוגנים על ידי הצפנה ונשארים חסויים. הפרטים אינם נשמרים בשום שלב במחשב ו/או בשרתים של החברה. יחד עם זאת יובהר כי אין לחברה אפשרות להבטיח חסינות מוחלטת במקרים קיצוניים של חדירה באופן בלתי חוקי לשרתי החברה ו/או חשיפת המידע האישי בידי אנשים שביצעו פעולות אשר אינם חוקיות. לכן, משתמש האתר מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכל נזק בהקשר האמור, לרבות שימוש שייעשה בשל כך במידע האישי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את המידע האמור במידה ותידרש לעשות כן על פי חוק.

שיווק וניוזלטרים- במידה וניתן אישור של הלקוח (הרשמה למועדון לקוחות יראה גם הוא כאישור), החברה תוכל להשתמש במידע שנמסר ולשלוח מפעם לפעם הודעות בדבר מבצעים, עדכונים, מוצרים חדשים וכו’.

החברה כאמור אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח בשום מאגר. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע האישי שנמסר לה מהלקוח אלא לצרכים של תפעול האתר, אספקה ומסירת ההזמנה על ידי חברת שילוח, העברת מידע ללקוחות.

בכפוף לאמור, החברה מתחייבת לשמור בסודיות על הפרטים האישיים שנמסרו לה, לעולם לא למכור, לסחור ולהעביר את האינפורמציה לצד ג’ שאינו מורשה.

צד ג’- צד ג’ עימו מתקשרת החברה-כגון חברת השילוח אשר ימסרו לה אך ורק הפרטים האישיים המינימליים הנדרשים של הלקוח על מנת לבצע את מסירת ההזמנה

4. קניין רוחני

אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשווק, להפיץ ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האתר.

דומיין האתר, האתר עצמו לרבות כל הקניין הרוחני המוצג בו לרבות סימני המסחר, הפונטים זכויות היוצרים, הדגמים וכיוצב’ של המותג  ™NadNed הינם רכושה של המותג בלבד. יובהר כי אין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות בהם.

כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינה הרוחני של המותג ו/או צד ג’ שהוא שאישר את השימוש בהם לחברה ו/או מי מטעמה.

המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בזכויות אשר שייכות למותג.

5. אחריות

אנו מעניקים אחריות לפריטי NadNed בצירוף אישור קנייה. האחריות מכסה פריט פגום כגון רוכסן תקול וכדומה,  האחריות אינה מכסה שימוש לא סביר כגון כיבוס שלא בהתאם להוראות השימוש והטיפול המפורטות בתווית הפריט.

במסגרת האחריות, למותג שיקול דעת בלעדי לבחור אם לתקן, לזכות או להעניק פריט חדש. במידה והחברה תבחר לתקן את הפריט או לשלוח חדש, הלקוח יצטרך לשלוח את הפריט המקורי לסטודיו של המותג וישא בעלויות השילוח.

6. מדיניות החלפות, החזרות וביטולים

המפורט להלן כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: “החוק“).

אם ברצונך להחזיר פריט, אנא צרי קשר עם NadNed באמצעות דוא”ל (info@nadned.co.il) על מנת לקבל הכוונה לתהליך ההחזרה.

ניתן להחזיר/ להחליף פריט בתנאי שמתקיימים התנאים הבאים:

– הפריט באריזתו המקורית.

– הפריט לא נלבש, נפגם, עבר כביסה ולא הוסרו התגים.

– הפריט מוחזר ל NadNed בחבילה אחת.

– הפריט התקבל על ידך לא יותר מ -14 יום לפני בקשת ההחזר שלך.

– הפריט אינו פריט במבצע/הנחה. (למשל, 20% הנחה)

פריטים שאינם עומדים בקריטריונים שלמעלה אינם זכאים להחזרים או החלפות . NadNad לא נושאת באחריות לעלויות המשלוח שעשויות להיווצר כתוצאה מהחזרת הפריט אלינו.

עם קבלתו של הפריט המוחזר, תהיי זכאית לקבלת זיכוי לרכישה בחנות/ החלפה.

החזר כספי:

בתוך שלושה ימי עסקים ובהתאם לחוק, לפי הסכום ששולם בחשבונית ובתנאי שמתקיימים התנאים לעיל.

-החזר של רכישות שבוצעו בכרטיס מתנה (גיפט- גארד) יתבצעו בזיכוי

-למותג עומדת הזכות לגבות דמי ביטול בסך 5% מסכום הקנייה או 100 ש”ח (הנמוך מבין השניים).

בדרך כלל ייקח כ-5-10 ימי עסקים ולא יותר מ 30 ימי עסקים לקבלת ההחזר דרך כרטיס האשראי בו התבצע התשלום (באמצעות PayPal, אמריקן אקספרס, מאסטרקארד, ויזה, דיסקובר)

7. מדיניות משלוחים

עם הזנת ההזמנה, תישלח לרוכש במייל הודעת אישור כי ההזמנה נקלטה וזו תסופק לכתובת אותה מסר הלקוח על ידי חברת שילוח חיצונית. החברה מתחיייבת להכין ולארוז את ההזמנה עד ל- 3 ימי עסקים מרגע קבלת ההזמנה. מועד הגעת המשלוח תלוי בבחירת שיטת המשלוח הרצויה.

-הזנת כתובת המשלוח המדויקת והנכונה הינה על אחריות הרוכש בלבד.

לתשומת ליבכם מניין הימים מתבססים על ימי עסקים ולפיכך אינם כוללים סופי שבוע וחגים. תהליך קליטת ההזמנות נעשה בימי עסקים (יום ראשון עד יום חמישי) ויוזן ביום העסקים העוקב לתאריך ביצוע ההזמנה.

ההזמנה תסופק לאחר שהסתיים תהליך הרכישה בתנאי שקליטת ההזמנה בוצעה כנדרש, שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ובתנאי שחברת האשראי אישרה אותו ואת ביצוע העסקה בישראל. לחילופין, אם הלקוח בחר לשלם באמצעות paypal, החברה תגבה את התשלום רק לאחר קבלת אישור מחברת paypal. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של paypal ולא של האתר. יובהר כי על הלקוח להקפיד לתת פרטים נכונים ומדוייקים במועד ההזמנה. במידה ויימסרו פרטים שגויים או לא נכונים, המותג לא יוכל להבטיח כי הפריטים יגיעו ליעדם. במידה והפריטים יחזרו למותג בשל מסירת פרטים שגויים, הלקוח יישא בתשלום בגין המשלוח והטיפול וכן לא יהיו לו טענות כנגד המותג.

כמו כן, פעולת הרכישה מותנית בכך שהפריט קיים במלאי. במידה ולא צויין כי הפריט אינו קיים במלאי והמוצר בתום לב לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, המותג לא יהיה מחוייב במכירת הפריט ללקוח ולא תהיה טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף בין אם נגרם ללקוח ישירות ובין אם לצד ג’. יובהר כי האמור הוא בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששולם, במידה ושולם.

משלוח בארץ

  • משלוח מהיר: 35 ש”ח בתוך 3-5 ימי עסקים
  • אפשרות לאיסוף עצמי מהסטודיו

שילוח בינלאומי (ארה”ב & קנדה, אירופה, דרום אפריקה)

  • משלוח רגיל  10$ תוך 14-21 ימי עסקים
  • משלוח מהיר 25$ תוך 5-7 ימי עסקים

NadNed  מספקת שירותי החזרה קלים ונוחים: שלחי את הפריט בחזרה אלינו עם כל חברת שילוח שתבחרי בתוך 14 יום מהגעת הפריט. פרטים נוספים ב-החזרות והחלפות.

המותג אינו אחראי על זמני המשלוח ועיכובים של חברת השילוח, אך עומד לרשות הלקוח על מנת לתת מענה לכל בעיה.

-במידה שאמצעי התשלום לא תקף או שהעסקה לא אושרה מכל סיבה שהיא/ שהמוצר אינו קיים במלאי, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח על מנת לסיים את ההזמנה או לבטלה.

במידה והמשלוח לא הגיע במועד שצויין ו/או אם יש לך שאלות נוספות בנוגע למשלוח, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות ונחזור אליך בהקדם- info@NadNed.co.il

צור קשר

לקוחות יקרים, פנייתכם חשובה לנו! אנו עושים ונעשה את מירב המאמצים כדי לספק מענה מהיר לכל בקשה ופניה שלכם.

במידה ויש לכם שאלות/הערות/בקשות בנוגע למדיניות הביטולים, החזרות והחלפות או בכל עניין אחר, אנא אל תהססו לפנות אלינו ב- info@NadNed.co.il ו/או באינסטגרם/פייסבוק שלנו ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי.